ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมแสดงความยินดี

ร่วมแสดงความยินดี

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนครโดย
คุณจุลินทร์ รังษีสิงห์พิพัฒน์พร้อมด้วยอุปนายกและกรรมการสมาคมฯ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคุณศุกรีย์ สุภาวรีกุล (พ.พ.รุ่น 21) นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ในโอกาสที่สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย จัดงานเชิดชูเกียรติและงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทยที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564 จำนวน 47 คน โดยพิธีการรับพระราชทานได้จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 ที่การกีฬาแห่งประเทศไทย และการจัดงานเชิดชูเกียรติและงานเลี้ยงแสดงความยินดีดังกล่าวจัดขึ้นในวันเดียวกัน เวลา 17.00 น. ที่ห้องสุพรรณหงส์ 1 ชั้น 3 โรงแรมอเล็กซานเดอร์ รามคำแหง บางกะปิ กทม.

19 ต.ค. 2565
โครงการกตเวทิตาคณาจารย์อาวุโส (เยี่ยมอาจารย์)

โครงการกตเวทิตาคณาจารย์อาวุโส (เยี่ยมอาจารย์)

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 โครงการกตเวทิตาคณาจารย์อาวุโส โดยสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร นำโดยคุณชัยรัตน์ ติระดำรงค์กุล ประธานโครงการกตเวทิตาคณาจารย์อาวุโส คุณบรรเจิด บุษบา เลขาธิการสมาคมฯ อาจารย์ธวัลพร อยู่แย้มศรี และกรรมการสมาคมฯ ได้มอบของให้กับอาจารย์สนธยา เขมวิรัตน์ (สอนวิชาการเงิน) ผศ.ดวงใจ เขมวิรัตน์ (สอนวิชาคณิตศาสตร์) และ ผศ.ภัทร์ทิพา เพรียวพาณิชย์ (อาจารย์สอนวิชาการบัญชี) ที่สมาคมศิษย์เก่าฯ หลังจากนั้นทีมงานโครงการกตเวทิตาฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมและมอบของให้กับ อาจารย์วิรัตน์ วสะยางกูร (สอนวิชาสถิติ) ที่บ้านพักอาจารย์ย่านงามวงศ์วาน และได้เดินทางต่อไปที่ย่านประชานิเวศน์ 3 ซึ่งเป็นบ้านพักของอาจารย์สัญญา ลามาตย์ (สอนวิชาการเลขานุการ) และอาจารย์ดวงดาว ลามาตย์ (สอนวิชาการบัญชี) เพื่อเยี่ยมและมอบของให้อาจารย์ทั้ง 2 ท่านเช่นกัน

20 ส.ค. 2565
โครงการปรับปรุงลานพระอนุสาวรีย์ฯ เฟส 2

โครงการปรับปรุงลานพระอนุสาวรีย์ฯ เฟส 2

โครงการปรับปรุงลานพระอนุสาวรีย์ฯ เฟส 2

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 ที่ห้องธรรมนูญ-สุวิทย์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร คุณจุลินทร์ รังษีสิงห์พิพัฒน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร ได้รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนการจัดสร้างเครื่องบูชาถวายเสด็จพ่อฯ (โครงการปรับปรุงลานพระอนุสาวรีย์ฯ เฟส 2) จากคุณสิทธิชัย เกื้อเกียรติงาม อุปนายกสมาคม (พ.พ.รุ่น 21) จำนวน 30,000 บาท และจากคุณสมบัติ เตชะพารา (พ.พ.รุ่น 29) จำนวน 15,000 บาท และพร้อมกันนี้ศิษย์เก่า พ.พ.รุ่น 30 โดยคุณสมบูรณ์ พรอุปถัมภ์ ประธานรุ่น คุณธานินทร์ ศรีพจนากุลและคุณสิริกาญจน์ อริยะวิทย์ เป็นตัวแทนรุ่นมามอบน้ำดื่มเพื่อใช้ในกิจการของสมาคมฯ

โครงการปรับปรุงลานพระอนุสาวรีย์ฯ เฟส 2 เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการปรับปรุงลานพระอนุสาวรีย์ฯ เฟส 1 เพื่อให้การปรับปรุงลานพระอนุสาวรีย์เสด็จพ่อฯ ครบถ้วนสมพระเกียรติพระองค์ท่าน สมาคมศิษย์เก่าฯ จึงได้ดำเนินการปรับปรุงลานพระอนุสาวรีย์ฯ ต่อเนื่องในเฟส 2 คือการจัดทำเครื่องบูชาใหม่ทั้งชุด ถวายหน้าพระอนุสาวรีย์ฯ โดยการออกแบบและจัดสร้างขึ้นใหม่หมดซึ่งประกอบไปด้วย พานพุ่ม พานดอกไม้ กระถางธูป กระถางดอกไม้ ที่จุดเทียน (ดูภาพประกอบ) ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการจัดสร้าง กำหนดแล้วเสร็จเดือนตุลาคม 2565 นี้
สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร ขอเชิญศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการการจัดสร้างเครื่องบูชาถวายเสด็จพ่อดังกล่าว โดยสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการได้ที่ สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 2010581177

15 ส.ค. 2565