ข่าวกิจกรรม

โครงการจิตอาสาเพื่อสังคม โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน

โครงการจิตอาสาเพื่อสังคม โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน

โครงการ พ.พ. จิตอาสาเพื่อสังคมโดยสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร ได้ร่วมกับชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทพณิชยการพระนคร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดทำโครงการค่ายอาสาปันความสุขเพื่อน้องในชนบท โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้มาตรการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซ่อมแซมสนามเด็กเล่น ทาสีอาคาร และทาสีสนามกีฬาให้พร้อมใช้งาน
ในวันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการ พ.พ. จิตอาสาเพื่อสังคม โดยสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร นำโดย คุณจุลินทร์ รังษีสิงห์พิพัฒน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร พร้อมด้วยคุณสิทธิชัย เกื้อเกียรติงาม ประธานที่ปรึกษาโครงการ CSR และคุณรดา ประดับชนานุรัตน์ ประธานโครงการ CSR และคณะทำงานจะนำสิ่งของต่างๆ ได้รวบร่วมจัดหามา และจากศิษย์เก่า พ.พ.หลายรุ่น ให้การสนับสนุนเพื่อร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ไปมอบให้กับนักเรียน อาทิเช่น อุปกรณ์กีฬาฯ, อาหารกลางวัน, เครื่องดื่ม, ชุดสุขภาพฟันดี, ขนมปังปี๊บหลากหลายชนิด, ตุ๊กตา, เสื้อยืด, หน้ากากอนามัย ของเล่นเสริมทักษะ และข้าวเหนียว พร้อมทั้งมอบเสียงเพลงเพื่อน้อง

20 ต.ค. 2565