ติดต่อเรา

สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร

ที่อยู่

86 ถนน พิษณุโลก แขวง สวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

เบอร์โทรศัพท์

02-2825321

อีเมล์

porporalumni@gmail.com