วัตถุมงคล 123 ปี

          ในการจัดสร้างพระรูป “ หมอพร “ วัตถุมงคลที่ระลึก 123 ปี พณิชยการพระนคร ทางคณะกรรมการจัดสร้างได้มองเห็นความสำคัญของคุณค่าของวัตถุมงคล เพื่อให้วัตถุมงคล “หมอพร” ที่จัดสร้างมีคุณค่าทางพุทธคุณ และสมพระเกียรติเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และมีคุณค่าคู่ควรแก่การมีไว้เคารพบูชา
          จึงให้ความสำคัญในทุกขั้นตอน โดยในขั้นตอนการจัดสร้าง ได้มีการเตรียมมวลสารที่มีพุทธคุณโดยมีการให้พระเกจิอาจารย์หลายรูปช่วยจารมวลสารแผ่นทองเหลือง แผ่นทองแดง แผ่นเงิน และแผ่นทองคำ ตามรายละเอียดดังนี้
1. พระภาวนาวิสุทธิโสภณ วิ. วัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงคราม
2. พระครูสังฆรักษ์สมพงษ์ สมจิตฺโต (หลวงพี่เก่ง วัดท่าเสา)
3. พระครูวิธานกิจจา ภิรมนุกูล อนาวโล วัดประดู่ พระอารามหลวง สมุทรสงคราม
4. พระอาจารย์พัน ม่อนกุเวร เชียงใหม่
5. พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณโณ วัดธรรมสถิต จ.ระยอง
6. ครูบาญาวิไชย วัดห้วยม่วง จ.เชียงใหม่
7. หลวงพ่อวิชา วัดศรีมณีวรรณ จ.ชัยนาท
          นอกจากนี้ทางสมาคมศิษย์เก่าได้กำหนดวันสำหรับการจัดพิธีพุทธาภิเษก และ เทวาภิเษก วัตถุมงคล “หมอพร” ในวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณเรือนหมอพร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รายชื่อเกจิอาจารย์ ดังนี้
1. พระราชสิทธิวิมล (จุดเทียนชัย) วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
2. พระภาวนาวิสุทธิโสภณ วิ. (ดับเทียนชัย) วัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงคราม
3. พระราชพัฒนากร วัดปริวาสราชสงคราม กรุงเทพมหานคร
4. พระราชสุวรรณเวที วัดสุวรรณคีรี กรุงเทพมหานคร
5. พระราชธรรมาภรณ์ (ฉลอง สุภาจาโร)  วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
 
สามารถสอบถามรายละเอียดการเช่าบูชาเพิ่มเติม 
คลิกได้ที่นี้ Facebook วัตถุมงคลพณิชยการพระนคร หรือ Line Official : @119bcc