สมาคมฯ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนงานอาภากร'66 และประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่สนใจเข้าร่วมเพิ่มเติม

สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนครขอขอบคุณกลุ่มศิษย์เก่าที่ร่วมสนับสนุนการจัดงานอาภากร ปี พ.ศ. 2566 มา ณ ที่นี้
ทางสมาคมฯ ขอนำทุกความปราถนาดีของท่านในการรังสรรค์งานอาภากรที่สมเกียรติและเป็นประสบการณ์ที่สร้างความสัมพันธ์อันดีของศิษย์พณิชยการพระนครในทุกรุ่น ต่อไป
หากศิษย์เก่าท่านใดสนใจเข้าร่วมสนับสนุนการจัดงานอาภากรในปีนี้ สามารถสนับสนุนได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 201-059677-9 (ชื่อบัญชี สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร สาขาบางลำพู)
(ยังเปิดรับบริจาค)